Žetva suncokreta, polje između Kopačeva i Bilja, Baranja