Dvorište mojih prabake i pradjede negdje prije 2.svjetskog rata. Mekušje kod Karlovca. Krave uvijek bile u srcu svega i svakoga