Virusi (a i ljudi) me zaobilaze u širokom luku. Ali me srčani ima na oku. ;)