Babo je pojeo 8 kolača.
Mama je pojela 3 kolača manje.
Koliko su kolača pojeli zajedno?

Tepsiju.
:D