Jedna poodavna košnja u Crnom Lugu, butare na leđima - troje u stroju, goveđa zaprega, šetnja s kućnim ljubimcem, lijepi život goranskog sela! (Objava Željka Raukara u FB grupi Goranske šanse)