Mrkv(ičićic)a iz mog vrta.
Bolje mi je da se držim samoniklih biljčica.. ;)
:D