Ne vidi se dobro, ali moju lavandu danas opsjedaju leptiri !!