Na mog oca jurišale žene,
a na mene curice poštene.