Alaj volim ljubiti u mraku
kada zveču dukati na vratu.