Napuštena ribarska sela u Kini - kad priroda preuzme stvar.

https://www.agroklub.com/seoski-turizam/sela-sve-vise-preuzima-priroda/19729/