Za 20 dana krećemo s isporukom većih količina Tikve Stambolka.
Poznata još po nazivu "turkinja,breskorka,bugarka,misirača,pećenka"
Tikve su od 5-15kg težine.
Cijena po kg 3kn.
Informacije na
091 309 1654 ili "Kruno 099 509 2549"