Trym

Tip: Organska gnojiva
Proizvođač: Italpollina spa

TRYM je gnojivo koje stimulira enzimatsku aktivnost biljke. Sastoji se od ekstrakata tropskih biljaka. TRYM sadrži mikroelemente, proteine, prirodne obrambene aktivatore biljke (proteaze, N-acetil- beta glukozaminidaza, beta glukozaminidaza, beta glukuronidaza , bet - galaktoza oksidaza), aminokiseline, vitamine.

  • Gnojivo i folijarni stimulator obrane.
  • Tekuća mješavina mikroelemenata: bora (B), mangana (Mn) i cinka (Zn).
  • Specifična težina = 1,05 kg/l.

     

B Zn Mn
0,40% 0,50% 1,30%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Italpollina spa