Bioilsa Basic

Tip: Organska gnojiva
Proizvođač: ILSA S.p.A.

Bioilsa Basic je organsko dušično gnojivo.

Primjena:

Voćarstvo, maslinarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, leguminoze.

Sastav:

N 5 %; C 25 %; organska tvar: 43 % 

N C
5,00% 25,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: ILSA S.p.A.