Zinc 25

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Green Has Italia S.p.A.

Cink je važan mikroelement, potreban za tvorbu hormona indol-octene kiseline. Aktivira brojne enzime, alkohol-dehidrogenaze, mliječnokisele-dehidrogenaze, glutaminsko-kiselinske-dehidrogenaze i ugljikove peptinaze. Pomanjkanje cinka uzrokuje deformaciju rubova mladih listova, smanjuje dužinu internodija i smanjuje veličinu listova te uzrokuje klorozu između žila.

ZINC 25 je gnojivo na bazi cinka, u kompleksu sa karboksilnom skupinom, koja omogućuje da je element potpuno topiv te lako pristupačan biljci i preko korijena i preko lista.

Prskamo što ranije u sezoni rasta, ali mora biti dovoljno lisne površine.

KOMPATIBILNOST: ZINC 25 je kompatibilan s većinom pripravaka, koji se obično upotrebljavaju u poljoprivredi. Nije kompatibilan s bordoškom juhom, bakrenim i kalcijevim oksikloridima, sumpornim vapnom, pripravcima s visokom alkalnom reakcijom (visok pH), mineralnim uljima i s pripravcima koji sadrže kositar i fosfor. Prije miješanja s drugim fitofarmaceutskim preparatima treba napraviti test kompatibilnosti.

Zn
25,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Green Has Italia S.p.A.