Tropicote

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Yara

Tropicote je granulirano dušično gnojivo s povećanim udjelom kalcija.

Primjenjuje se za osnovnu gnojidbu i prihranu kod intenzivne biljne proizvodnje, a kalcij u gnojivu ima povoljan učinak na kvalitetu plodova.

N Ca
15,50% 19,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Yara