Route

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Chemtura Europe d.o.o.

Sredstvo Route hranjiva je vodena otopina dušika i cinkova kompleksa s alkil poliglikozidnim močivom, namijenjeno poticanju rasta žitarica, uljane repice, kukuruzu, lanu, livadama i mahunarkama. Potiče zakorjenjivanje, vitalitet i količinu uroda.

Djelatna tvar: Otopina cinkova gnojiva
Formulacija sredstva: tekuća suspenzija

Priprema i doza

Route se koristi u dozi od 1-2 l/ha sa utroškom vode 200 l/ha. U kukuruzu se primjenjuje u proljeće u fazi 5-7 listova. Kod ozimih kultura, u rano proljeće primjenjuje se od 0,8-1 l/ha sa 200 l vode/ha (kod jarih kultura primjenu obaviti kad su biljke u fazi 5-7 listova).

Zašto koristiti Route?
 • Lagana i brza primjena
 • Povoljno utječe na biljke u stresnim situacijama
 • Poboljšan rast korijena i omogućava bolje usvajanje hranjiva iz tla
 • Osigurana sigurnija i stabilnija oplodnju biljaka
 • Povećana otpornost na nepovoljne klimatske uvjete (temperatura, vlaga)
 • Poboljšan proces fotosinteze i nakupljanje proteina
 • Primjena

  Kukuruz: Primjenom ROUTE folijarnog preparata u fazi 5 do 7 lista stimuliraju se biljke kukuruza da lakše prebrode stresove niskih temperatura i da se normalno razvijaju i osiguraju metličanje sa kvalitetnijom oplodnjom do pojave visokih ljetnih temperatura. Postiže se anti stresni učinak u biljkama pa je oplodnja bolja te formiranje klipova na stabljici sigurnije. Bolja je otpornost kukuruza na stresove. Ujedno, kukuruz se dublje ukorjenjuje u tlo tako osigurava duže iskorištenje vode i hranjiva iz tla, a sve sa ciljem osiguravanja stabilnog i sigurnog roda.

  Krumpir: Kod gnojidbe krumpira utječe na rast korijena i bolje iskorištavanje hranjivih tvari iz tla, ubrzava cvatnju te utječe na formiranje gomolja i suhe tvari. Također, utječe na formiranje tvrđih gomolja koji se lakše i duže skladište.

  Uljana repica: Primjenom ROUTE folijarnog preparata u rano proljeće stimuliraju se biljke uljane repice da lakše svladaju stres od niskih temperatura i da se ubrza retrovegetacija biljaka uljane repice. Poželjno bi bilo prvu prihranu dušičnim gnojivom odraditi 7 dana nakon primjene Routa. Stimuliranjem retrovegetacije dolazi do oporavka stradalih biljaka koje će trebati dušik za rast i razvoj novih listova. Ujedno u rano proljeće biljke formiraju cvjetnu granu sa koje će se dobiti rod. Takva uljana repica prilikom oporavka će razvijati jak i snažan korijen, lakše usvajati hranjiva iz tla te tako osigurati stabilan i siguran rod.

  Ječam: Primjenom ROUTE folijarnog preparata u rano proljeće stimuliraju se biljke ječma da se oporave i formiraju duboki korijen koji će im u toku vegetacije osigurati mogućnost lakšeg usvajanja hranjiva i vode iz tla. Takve biljke će biti duže zelene i bit će dulji period vegetacije ječma koji kao takav lakše i kvalitetnije formira rod.

  Pšenica: Proizvodnja pšenice uvjetovana je istim stresovima u polju kao što su navedeni kod ječma. Primjenom ROUTE folijarnog preparata u rano proljeće stimuliraju se biljke pšenice da se oporave i formiraju duboki korijen koji će im u toku vegetacije osigurati mogućnost lakšeg usvajanja hranjiva i vode iz tla. Takve biljke će biti duže zelene i bit će dulji period vegetacije pšenice koji kao takav lakše i kvalitetnije formira stabilan i dobar rod.

  N Zn
  7,00% 8,50%