NPK 7-21-21 + 4% S + 0.05% Zn

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Elixir Zorka

NPK 7:21:21 + 4% S + 0,05% Zn je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno gnojivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – dušik, fosfor i kalij, kao i sumpor i cink. Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih gnojiva postiže se da svaka pojedinačna granula sadrži hranjive sastojke u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korištenje od strane biljaka. Deklarirani sadržaj dušika je u amonijevom obliku, koji je ujedno i najefikasniji oblik dušika kada se pogledaju potrebe gajenih kultura. Fosforna komponenta je visoko vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama. Veoma je važno da gajenim kulturama na vrijeme omogućimo hraniva, koja su visokopristupačna i ravnomjerno raspoređena na zemljištu.


RAZLOZI ZA PRIMJENU:

  • Odlično rješenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom i kalijumom
  • Visoka efikasnost u primjeni amonijačnog oblika azota
  • Veća iskorištenost fosfora i kalija u godini primjene
  • Značajno utječe na formiranje kvalitativnih i kvantitativnih osobina ploda
  • Obezbjeđuje kontinuirano i ciljano snabdjevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima
N P K S
7,00% 21,00% 21,00% 4,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Elixir Zorka