NPK 13-13-21

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Azotara Subotica d.o.o.

NPK 13-13-21 je kompleksno kruto mineralno gnojivo.

Primjenjuje se na zemljištima s manjim sadržajem kalija i za biljne vrste s većim zahtevima za kalijem (krumpir, šećerna repa, zasadi voćaka i vinove loze).

Način primjene:

  • Preko zemljišta, ravnomernim raspršivanjem granula po cijeloj površini za ratarske i povrtarske kulture.z
  •  Za nasade voćaka i vinove loze lokalno (u trake ii redove ili oko stabala voćaka i vinove loze) ručno, poljoprivrednom mehanizacijom ili zrakoplovom.

Preporučene količine: 300-600 kg/ha godišnje, odnosno 3-6 kg na 100 m2 u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta.

Način rukovanja i skladištenja:

  • Skladišti se i čuva u originalnoj, neoštećenoj ambalaži u skladištima koja su zaštićena od izvora topline, vlage, atmosferilija i direktnog uticaja sunca.
  • Maksimalna temperatura čuvanja je 32ºC.
  • Vrh stoga vreća mora biti udaljen najmanje 1m od krovne konstrukcije ili svjetlosnog izvora.

 

N P K
13,00% 13,00% 21,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Azotara Subotica d.o.o.