NovaTec Classic 12-8-16

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Compo

NOVATEC CLASSIC 12-8-16 je posebno formulirano mineralno gnojivo karaktersitične ljubičaste boje za gnojidbu različitih poljoprivrednih kultura. Posebnost linije NovaTec gnojiva je sadržaj inhibitora nitrifikacije 3,4 DMPP koji omogućava produženo djelovanje gnojiva u ishrani biljaka dušikom. 3,4 DMPP je spoj koji usporava proces nitrifikacije u tlu (prelazak amonijskog dušika u nitratni) te ovisno o temperaturi tla produženi učinak u tlu traje 4-10 tjedana (duže kod nižih temperatura tla). Time su značajno smanjeni gubici dušika ispiranjem i volatizacijom iz tla. Mineralno gnojivo je niskog indeksa zaslanjivanja tla, a sav kalij u gnojivu je u obliku kalj-sulfata. Gnojivo je obogaćeno mikroelementima (željezo i cink ) u helatiziranom EDTA obliku te vodotopivim borom (B). Osim mikroelemenata gnojivo sadrži i magnezij (Mg) i sumpor (S). Primjenjuje se u predsjetevenoj gnojidbi tla te u prihrani.

Granule gnojiva su posebne čvrste strukture, promjera 2-4 mm, tako da prilikom primjene nema loma i prašenja, a istovremeno se omogućava ujednačena (strojna) primjena po cijeloj površini tla.

Gnojivo ne sadrži klor te se uspiješno može koristiti u gnojidbi kultura osjetljivih na klor (krumpir, rajčica, vinova loza).

Zbog svog specifičnog sastava i djelovanja NOVATEC CLASSIC 12-8-16 se preporuča primjeniti za sve poljoprivredne kulture u osnovnoj gnojidbi ili prihrani.

Prednosti:

 • Izbalansirano NPK mineralno gnojivo 12-8-16 sa sumporom i magnezijem i mikroelementima.
 • Poseban proizvod NET tehnologije sa inhibitorom nitrifikacije 3,4 DMPP – sa produženim djelovanjem u tlu (4-10 tjedana).
 • Niskog indeksa zaslanjivanja.
 • Kalij u obliku kalij-sulfata -posebno pogodan za gnojidbu kutlura osjetljivih na klor (rajčica, krumpir, vinova loza, duhan).
 • Gnojivo za predsjetvenu gnojidbu tla i prihranu, karakteristične ljubičaste boje.

Doza primjene:

 • Vinova loza, voćke: 300-500 kg/ha
 • Jagode: 400-500 kg/ha
 • Žitarice: 400-600 kg/ha
 • Kukuruz (lokalizirano, u trake): 100-150 kg/ha
 • Šećerna repa: 400-600 kg/ha
 • Duhan (Burley tip): 500-700 kg/ha
 • Duhan (Virginia tip): 200-300 kg/ha
 • Maslina: 500-800 kg/ha
 • Lješnjak: 600-700 kg/ha
 • Mandarine: 600-800 kg/ha
 • Povrće: 500-1.000 kg/ha

Pakiranje gnojiva: vreće 25 kg.

N P K Fe B Zn Mg S
12,00% 8,00% 16,00% 0,06% 0,02% 0,01% 3,00% 25,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Compo