Natura 15

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Fertil d.o.o.

Natura 15 je složeno NPK mineralno gnojivo formulacije 9-15-15 + 20%SO3.

Fertil gnojiva, zahvaljujući svojim svojstvima i različitim formulacijama, omogućavaju postizanje visokih gnojidbenih i posebno ekonomskih učinaka (uštede) u gnojidbi najrazličitijih biljnih vrsta, koje se uzgajaju na zemljištima koja su različito opskrbljena najvažnijim biogenim (NPK) makroelementima.

Fertil NATURA sadrži uravoteženu količinu elemenata dušika, fosfora i kalija te sumpora:

 • Dušik je u količini dovoljnoj za dobar početni razvoj biljaka.
 • Sumpor u dobrom odnosu s dušikom pospješuje stvaranje proteina, podiže razinu pristupačnog fosfora, pospješuje izgradnju antifungalnih proteina važnih za odbranu biljaka od patogena pospješuje otpornost biljaka prema stresnim uvjetima.

Gnojidba omogućuje:

 • potrebna hraniva za pravilan rast i razvoj biljaka
 • dobru sinergiju različitih oblika fosfora
 • očuvanje pH zemljišta
 • ravnomjernu distribuciju hranjivih tvari
Natura 15

Gnojivo s podjednakim sadržajem fosfora i kalija:

 • Ova formulacija je namjenjena za različite biljne vrste, osobito za jare i ozime ratarsko-povrtarske usjeve, koji se uzgajaju na zemljištima koja su siromašna pristupačnim oblicima fosfora i kalija.

Vrijeme primjene:

 • U jesen pred osnovnu obradu zemljišta.
 • Predsjetveno (u proljeće) ukoliko hranivo nije primjenjeno prije osnovne obrade.

Količina primene:

 • 300-600 kg/ha ovisno o plodnosti zemljišta.
 • Koristi se za osnovnu ishranu ili kao dopunsko gnojivo u proljetnoj pripremi zemljišta (nakon nedovoljne primjene odgovarajućih NPK gnojiva u jesenskoj obradi zemljišta).
N P K S
9,00% 15,00% 15,00% 20,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Fertil d.o.o.