Mortonijc Plus

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Ziko S.A.

MORTONIJC PLUS je gnojivo za folijarnu gnojidbu, služi za dopunsku ishranu bilja. Ima širok spektar primjene.

Primjenjuje se u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja. Učinci folijarne ishrane se brzo uočavaju, biljka za nekoliko dana dobije intezivno zelenu boju, njihov habitus se uvećava, potencira razvoj korijenovog sustava, što omogućava bolje korištenje hrane iz zemlje.

Gnojivo se potpuno otapa u vodi.

Prednosti:

 • topiv u vodi bez taloga
 • može se miješati s pesticidima
 • brzo ga biljka usvaja
 • povećava otpornost biljaka prema bolestima i štetnicima
 • dopunjuje potrebne mikroelemente
 • snižava pH otopine do blago kiselog
 • jeftiniji od ostalih granuliranih i folijarnih gnojiva
 • smanjuje fi zički rad (utovar-istovar), ne zagađuje zemljište
 • lako se primjenjuje postojećom mehanizacijom

Učinci korištenja:

 • povećan prinos 10-15%
 • poboljšava kvalitet proizvoda
 • smanjuje troškove rada

Redoslijed miješanja:
VODA + MORTONIJC PLUS + SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA + OROŠIVAČ

N P K Fe B Cu Zn Mg Mn
19,00% 9,00% 27,00% 0,04% 0,00% 0,01% 0,01% 0,08% 0,04%