Idron 16-8-24

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Agrofill

Idron 16-8-24 je gnojvo koje sastavom formulacije odgovara primjeni u svim vrstama usjeva, od početka vegetacije do zrenja.

Veći postotak kalija u gnojivu uravnotežen je dušikom koji osigurava pravilan biljni metabolizam. Pogodan je za gnojidbu cvijeća, jagoda te ostalog povrća.

Primjena:

  • Aplicirati 5-6 kg Idrona svakih 1.000 m2, po mogućnosti u više navrata.
  • Doza ne smije premašiti koncentraciju od 0,3% (300 gr/hl).
  • Može biti primijenjeno u folijarnoj gnojidbi u dozi od 250 do 350 gr/hl.
N P K Fe B Cu Zn Mn
16,00% 8,00% 24,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Agrofill