Complex 15-5-18 + 2.5 MgO + 10S + B + Zn

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Borealis

COMPLEX 15-5-18+2,5 MgO+10S+B+Zn pogodan je za primjenu kod kultura koje su posebno osjetljive na klor kao što su vinova loza, voće i povrće, kao i u šumarstvu i vrtlarstvu.

Idealno je za osnovnu gnojidbu povrća, voća, za uzgoj drveća u uzgojnoj školi i kod posebnih kultura, posebice u proljeće kod prve gnojidbe i sadnje mladica u voćarstvu i vinogradarstvu.

Ovo gnojivo bez klorida sadrži kalij isključivo u sulfatnom obliku. Mikrohraniva bor i cink optimalno nadopunjuju formulu.

N P K Mg S
15,00% 5,00% 18,00% 2,50% 10,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Borealis