ASN - Amonijski sulfatni nitrat

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Lovochemie a.s.

ASN - Amonijski sulfatni nitrat je dušično gnojivo, koje u svom sastavu sadržava i sumpor.

Gnjivo je mješavina amonijskog nitrata i kalcijevog sulfata u obliku bijelih do svjetlo smjeđih granula, veličine 2 - 5 mm.

Fizikalna svojstva ovoga gnojiva jamče velike mogućnosti skladištenja. Granule su tretirane proizvodom protiv sljepljivanja.

Gnojivo je prikladno za osnovnu, kao i za dopunsku gnojidbu. Osobito se preporuča za primjenu prema kulturama koje imaju veće zahtjeve prema sumporu, kao što je repa, suncokret, mahunarke.

N S
26,00% 13,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Lovochemie a.s.