Amonijev sulfat

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Lovochemie a.s.

Amonijev sulfat je gnojivo u obliku granula koje u svom sastavu sadržava dušik i sumpor.

Dolazi u obliku bijelih granula sa sadržajem dušika od 20% te sa sumporom u obliku sulfata. Granule su tretirane proizvodom protiv sljepljivanja.

Gnojivo je pogodno za uporabu na svim tipovima tla, kao i na svim vrstama usjeva, ali ga je potrebno odmah po aplikaciji, unijeti u tlo.

Idealno je za primjenu na krumpiru te usjevima koji zahtjevaju visok postotak sumpora. Gnojivo uzrokuje kiselu reakciju tla.

N S
20,00% 20,50%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Lovochemie a.s.