Amonij Sulfat-Tionamm

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Siriac S.R.L.

Amonijev sulfat je gnojivo u obliku granula koje u svom sastavu sadržava dušik i sumpor.

Dolazi u obliku bijelih granula sa sadržajem dušika od 21% te sa sumporom od 57% u obliku sulfata. Granule su tretirane proizvodom protiv sljepljivanja. Gnojivo je pogodno za uporabu na svim tipovima tla, kao i na svim vrstama usjeva, ali ga je potrebno odmah po aplikaciji, unijeti u tlo.

Idealno je za primjenu na krumpiru te usjevima koji zahtjevaju visok postotak sumpora. Gnojivo uzrokuje kiselu reakciju tla. 

N S
21,00% 57,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Siriac S.R.L.