• Ruralni razvoj
  • 15.09.2021. 15:00

Program ruralnog razvoja: Izmjene i dopune Pravilnika

Svrha izmjena i dopuna Pravilnika je usklađivanje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi od 14. svibnja 2021. godine, navode iz Ministarstva poljoprivrede.

Foto: Lucija Bencarić
  • 1.275
  • 136
  • 0

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u javnom je savjetovanju, obavijestili su iz Ministarstva poljoprivrede. 

Svrha je, pojašnjavaju, usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi od 14. svibnja 2021. godine

Izmjene se između ostalog odnose na članak 3. podstavak e) koji sada glasi: "Potpore su bespovratna sredstva Programa koja se sastoje od sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u omjeru definiranom Programom, kao i dodatna bespovratna sredstva dodijeljena za ruralni razvoj za godine 2021. i 2022. na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/2094“

Također, dodan je i podstavak gg) maksimalni iznos troška predstavlja najviši prihvatljiv iznos troška za koji Agencija za plaćanja može odobriti potporu korisniku, bez obzira na njegovu specifičnost.

Nadalje, promijenjen je i članak 28., a odnosi se na administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova. Naime, Agencija za plaćanja utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru prihvatljivosti troškova, opravdanosti troškova te postupka nabave, u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem.

"Iznimno, natječajem se može propisati da se kontrola prihvatljivosti i/ili opravdanost troškova te postupak nabave može provoditi i prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu. Agencija za plaćanja tijekom provjere isključuje neprihvatljive troškove te određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu", neke su od izmjena članka 28. 

Vezano za rokove, za ispunjenje obveza preuzetih ugovorom o financiranju ili alatom kojim se dodjeljuje potpora iz članka 9. ovoga Pravilnika može se produžiti rok u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti nastalih prije njegovog isteka.

Korisnik mora zahtjev za produženjem rokova podnijeti Agenciji za plaćanja prije isteka roka za koji traži produženje te mora obrazložiti zahtjev i priložiti odgovarajuće dokaze kojima potkrepljuje zahtjev za produženjem rokova.

Određivanje financijske korekcije

U Prilogu III. točka 5. mijenja se i glasi: "Financijska korekcija se određuje kao jednostavna ili paušalna."

Ako njezino određivanje je nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima i poteškoćama, Agencija za plaćanja određuje ju u paušalnom iznosu.   

Za neobveznike javne nabave i najčešće vrste nepravilnosti bit će propisane Natječajem. Ostale nepravilnosti utvrđuju se zasebno te se korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu najčešćih vrsta nepravilnosti, primjenjujući načelo proporcionalnosti.  

U postupcima javne nabave APPRRR primjenjuje u skladu s Odlukom Komisije broj C(2019) 3452 od 14. svibnja 2019. o određivanju i odobrenju smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija. Odluka i Smjernice su objavljene na mrežnoj stranici Europske komisije te su dostupne ovdje

Savjetovanje je otvoreno do 15. listopada ove godine, a više informacija možete pronaći ovdje.

Ako Agencija smatra da okolnosti slučaja to opravdavaju, može donijeti odluku o smanjenju stope uz obrazloženje.  

Također, u slučaju da se na jedan postupak (javne) nabave utvrde brojne nepravilnosti, stope financijskih korekcija nisu kumulativne, već se u svrhu određivanja visine (stope) uzima najozbiljnija nepravilnost.  

"Financijska korekcija se primjenjuje na iznos potpore za prihvatljive troškove projekta koji se financiraju iz Programa", poručuju iz Ministarstva. 


Tagovi

Program ruralnog razvoja Pravilnik Izmjene Financijska korekcija


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Magistra agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ma čista ljepota. :)