Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • LAG VIP
 • 10.03.2019. 16:30

LAG Virovitički prsten ili LAG VIP: ruralno područje s konkurentnim gospodarstvom

Uprava za ruralni razvoj svaki tjedan predstavlja jedan LAG. Na redu je LAG Virovitički prsten ili LAG VIP.

Foto: LAG VIP
 • 918
 • 45
 • 0

Lokalna akcijska grupa "Virovitički prsten“ (LAG "VIP“)  neprofitna  je udruga osnovana 14. rujna 2012. godine. Nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske na prostoru Virovitičko-podravske županije i obuhvaća područje grada Virovitice te općina Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica. Prostire se na 814,46 km2, odnosno na sjeveru graniči sa Republikom Mađarskom, a unutar granica Republike Hrvatske graniči na jugu sa Bjelovarsko-bilogorskom te na sjeverozapadu sa Koprivničko-križevačkom županijom. Središnjim dijelom LAG-a prolazi podravski prometni koridor koji povezuje središnju i istočnu Hrvatsku. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području LAG-a živi 49.738 stanovnika, što čini 58,63% od ukupnog broja stanovništva Virovitičko-podravske županije.

Na području LAG-a nalazi se nekoliko prirodnih zaštićenih vrijednosti: Jelkuš, Križnica, močvarno stanište Vir, Širinski otok i pojas uz rijeku Dravu, koje zbog izuzetne estetske i biološke vrijednosti te prometne izoliranosti razvijaju rekreacijski turizam, ribolov i lov te sportske aktivnosti na rijeci Dravi. Od „spomenika parkovne arhitekture“ ističu se Gradski park  u centru grada Virovitice u kojem je smješten Dvorac Pejačević iz 18. stoljeća i Park u Suhopolju u kojem je smješten Dvorac Janković koji posjeduje povijesnu, ambijentalnu i arhitektonsku vrijednost te je kao takav registriran pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Od ostalih kulturno – povijesnih znamenitosti u Virovitici se nalazi Palača Pejačević, Gradski Muzej Virovitica, Franjevački samostan, Muzej franjevačkog samostana i crkva sv. Roka u Virovitici iz 18. stoljeća, Kulturna baština etno Mikulić u Špišić Bukovici ostavštine s kraja 17. stoljeća, crkva sv. Terezije Avilske u Suhopolju, Dvorac Janković u Cabuni, Kurija Janković iz 19. stoljeća u Kapela Dvoru, te Rodna kuća pjesnika Petra Preradovića u Grabrovnici.

Poboljšanje ruralnog razvoja 

Osnivanje LAG-a "VIP“ predstavlja temelj provođenja LEADER programa (franc. “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”), što znači "Veze između akcija u ruralnom razvoju“  u Republici Hrvatskoj, čiji je glavni cilj osnivanja unapređenje i poboljšanje ruralnog razvoja te ostvarivanje što bolje suradnje između jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija, privatnog i civilnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mladih, žena te raznih socio-ekonomski ugroženih skupina.

Najvažnije zadaće LAG-a uključuju izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata, budući da oni najbolje poznaju probleme, potrebe i neiskorištene potencijale svog područja. Vizija LAG-a: Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” je ruralno područje očuvanog okoliša s konkurentnim gospodarstvom koje svoj razvoj temelji na održivom korištenju poljoprivrednih, gospodarskih, turističkih i kulturnih resursa stvarajući mogućnosti za kvalitetan život svim stanovnicima.

Vizija se realizira putem općih i specifičnih ciljeva definiranih u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a za razdoblje 2014.-2020. i temelji se na već utvrđenim komparativnim značajkama područja, a to su:

 • CILJ 1. Poticanje konkurentnog gospodarstva temeljenog na održivoj poljoprivredi
 • CILJ 2. Unaprjeđenje kvalitete i uvjeta života u ruralnom području
 • CILJ 3. Jačanje ljudskih kapaciteta i identiteta LAG-a.

U početku svog djelovanja, odnosno u razdoblju od 23. siječnja 2014. do 23. siječnja 2016. godine, LAG "VIP“ je bio sufinanciran kroz Mjeru 202 IPARD programa "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Sredstva iz IPARD Mjere 202 dodijeljena su za provedbu aktivnosti koje su obuhvaćale usavršavanje i obrazovanje zaposlenika i članova LAG-a, animaciju, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promidžbenih događaja za stanovnike sa područja LAG-a, organizaciju studijskih putovanja, nabavu opreme te kompletne troškove ureda LAG-a.

Program ruralnog razvoja

Nakon provedbe Mjere 202, LAG "VIP“ je nastavio provoditi prihvatljive aktivnosti iz Podmjere 19.1."Pripremna pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., u sklopu koje su bila odobrena sredstva za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020., organizaciju sastanaka na području LAG-a, sudjelovanja zaposlenika i članova LAG-a na radionicama i sastancima u svrhu izrade Strategije, opremanje ureda te sve tekuće troškove LAG-a.

Nakon što je 27. lipnja 2016. godine LAG „VIP“ poslao prijavu na raspisani Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o odabiru LAG-a, temeljem koje je LAG-u „VIP“ odobrena potpora u ukupnom iznosu od 9.293.805,99 kuna. Potpora je dodijeljena za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (provedba LRS), Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“. Prolaskom na navedenom natječaju, LAG „VIP“osigurao je za područje LAG-a sredstva za raspisivanje natječaja te odabir i financiranje projekata za sljedeće podmjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.:

 •   Podmjeru 4.1. (tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“),
 •   Podmjeru 4.2. (tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“),
 •   Podmjeru 6.3. (tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“),
 •   Podmjeru 6.4. (tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“),
 •   Podmjeru 7.4. (tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“) i
 •  Podmjeru 8.5. (tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“).

Odobreno 14 projekata 

Sukladno Financijskom i akcijskom planu iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, dana 26. ožujka 2018. godine raspisan je 1. Natječaj LAG-a za Tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Na Natječaju su zatražene 24 potpore u ukupnom iznosu od 2.680.272,00 kuna. Prag raspoloživih sredstava iznosio je  1.563.492,00 kuna, nakon čega je izdano 14 Odluka o odabiru projekata s područja LAG-a sa najvećim brojem bodova.

Dana 16. studenog 2018. godine LAG „VIP“ raspisao je 2. Natječaj LAG-a za provedbu Tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., na kojem ukupno raspoloživa sredstva iznose 2.697.521,92 kuna. Na Natječaj je zaprimljeno ukupno 10 prijava, a u tijeku je administrativna obrada projekata.

Zaključno sa danom 25. veljače 2019. godine, LAG-u „VIP“ isplaćeno je ukupno 699.984,52 kuna za IPARD Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, 312.423,90 kuna za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“, 3.649,98 kuna iz sredstava Mjere 20 „Tehnička pomoć“ te 501.676,90 kuna za prvih sedam tromjesečja Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“, što ukupno iznosi 1.517.735,30 kuna.

Ostale značajne aktivnosti koje je LAG provodio od početka svog djelovanja su:

 • s ciljem jačanja kapaciteta LAG-ova, u razdoblju od 22. do 27. rujna 2014. godine 5 članova LAG-a sudjelovalo je na studijskom putovanju u Francusku, u razdoblju od 15. do 18. srpnja 2015. godine 17 članova LAG-a na studijskom putovanju u Sloveniju i Austriju, u razdoblju od 3. do 4. listopada 2015. godine 32 člana na studijskom putovanju u Istru, u razdoblju od 22. do 25. lipnja 2017. godine 22 člana na studijskom putovanju na području LAG-a Adrion i LAG-a Neretva, u sklopu čega je bilo uključeno i sudjelovanje na sajmu „Okusi Hrvatsku“ u Baškoj Vodi
 • s ciljem promocije i osiguranja boljeg plasmana svojih proizvoda, svi zainteresirani članovi LAG-a imali su mogućnost besplatnog izlaganja na međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo i sajmu agro proizvoda i opreme Agroexpo u Virovitici, sajmu “Proizvodi Hrvatskog sela”, sajmu Barcs Expo u Mađarskoj, summer festivalu u Biogradu na Moru, sajmu turizma i eko proizvoda u Jajcu u Bosni i Hercegovini, sajmu „KVARNER EXPO“ u Crikvenici te na ostalim lokalnim sajmovima sličnog karaktera
 • s ciljem edukacije i stjecanja novih znanja i iskustava koja će prenijeti dionicima s područja LAG-a, zaposlenici i zainteresirani članova konstantno su sudjelovali na raznim radionicama, edukacijama i seminarima
 • s ciljem pripreme dionika sa područja LAG-a za prijavu na natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. te natječaje LAG-a, LAG-„VIP“ tijekom svih godina svog djelovanja organizirao je mnogobrojna besplatna predavanja i radionice na kojima su predstavljene najaktualnije mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te ostali aktualni natječaji, dok su u uredu LAG-a svakodnevno održavana individualna savjetovanja sa predstavnicima gospodarskog, civilnog i javnog sektora, od kojih je važno istaknuti petodnevnu edukaciju LAG-a o pripremi i provedbi projekata, projektnom ciklusu te izradi poslovnog plana koju je LAG organizirao u prvom dijelu 2016. godine
 • pored organiziranih radionica i predavanja, LAG je tijekom svih godina postojanja svakodnevno pružao i besplatnu tehničku i savjetodavnu pomoć oko pripreme, prijave i provedbe projekata za sve potencijalne prijavitelje s područja LAG-a
 • krajem studenoga 2017. godine potpisan je Sporazum o međunarodnoj suradnji sa susjednim mađarskim LAG-om Rinya Drava, koji predstavlja  početak ostvarenja prekogranične suradnje
 • kroz provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, LAG „Virovitički prsten“ planira prijaviti 2 projekta suradnje iz sljedećih tematskih područja suradnje: poticanje diversifikacije proizvodnje i prerade u ruralnom kraju, povećanje prepoznatljivosti lokalnih proizvoda na europskom tržištu, promocija prepoznatljivosti i očuvanje kulturne baštine te tradicionalnih proizvoda te jačanje kompetencija stanovništva ruralnog kraja.

Više informacija o radu LAG-a „Virovitički prsten“ možete pronaći ovdje.


Tagovi

LAG LAG Virovitički prsten LAG VIP Ruralni razvoj


Partner

Ruralni razvoj RH

Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 01 6408 144, web: http://ruralnirazvoj.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

U Briselu danas raspravljamo o poljoprivrednoj politici nakon 2027. godine. Uskoro više...