Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • LAG Terra liburna
  • 02.02.2019. 16:30

LAG Terra liburna ove godine otvara četiri natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Uprava za ruralni razvoj svaki tjedan predstavlja jedan LAG. Na redu je LAG Terra liburna.

Foto: LAG Terra liburna
  • 183
  • 11
  • 0

Lokalna akcijska grupa "Terra liburna" osnovana je 25.02.2013. godine i obuhvaća područje smješteno na zapadnom dijelu Primorsko-goranske županije koje kopnom graniči sa Slovenijom i Istarskom županijom, a unutar Županije s Gradom Čabrom, Općinom Čavle i Gradom Rijekom. Morem graniči s otokom Cresom. Prostire se na 528 km², što predstavlja 14,8% ukupne površine Županije, odnosno 0.6 % ukupne površine Republike Hrvatske. LAG djeluje na područjima Grada Kastava, Općine Viškovo, Općine Matulji, Općine Klana, Općine Jelenje, Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga i Grada Opatije, te svojim djelovanjem obuhvaća preko 60.000 stanovnika koji obitavaju u 82 naselja. LAG okuplja nešto više od 40 članova, 300-tinjak različitih dionika iz zemlje i inozemstva i trenutno ima 3 djelatnice i 2 aktivna volontera.

LAG-u je u 2015. godini omogućeno financiranje iz podmjere 19.1 “Pripremna pomoć” mjere “LEADER/CLLD” Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. u ukupnoj visini 482.922,09 kn, a naknadno iz podmjera 19.2-19.4 daljnjih 8,94 milijuna kuna za provedbu svoje Lokalne razvojne strategije, projekte suradnje i tekuće troškove i animaciju.

LAG natječaji:

LAG Natječaj za TO 1.2.1, iz LRS LAG-a "Terra liburna“ "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, sukladan TO 6.3.1. iz PRR LAG "Terra liburna“ je svoj prvi natječaj otvorio 03. travnja 2018., a prijave su se zaprimale od 17. travnja do 17. svibnja 2018. godine. Na raspolaganju je bilo 1.004.778,00 HRK za 9 prijavitelja, odnosno 111.642,00 HRK po projektu. Na natječaj se prijavilo 9 nositelja projekta s LAG područja koji planiraju provedbu različitih aktivnosti: kupnja domaćih životinja, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, građenje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata, građenje/opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i sl. Nakon administrativne provjere od strane LAG Administratora i Odluke o odabiru projekata donesenu od strane Upravnog odbora, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) izdaje 8 odluka o dodjeli sredstava.

– LAG Natječaj za TO 3.1.1, iz LRS LAG-a „Terra liburna“ „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladan TO 7.4.1. iz PRR

Svoj drugi natječaj LAG je otvorio 01. listopada 2018. godine, a prijave su zaprimane od 15. listopada do 15. studenog 2018. godine. Na raspolaganju je bilo 2.732.816,94 HRK, odnosno 365.115,56 EUR, s najnižom ukupnom vrijednosti projekta i javne potpore od 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosila 70.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Na LAG Natječaj je pristiglo sedam projektnih prijava, te je šestero nositelja projekata nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja zadovoljilo sve uvjete propisane LAG Natječajem. Prijavitelji planiraju provedbu sljedećih projekata: rekontrukciju i opremanje dječjeg igrališta, zamjenu stolarije na društvenom domu, uređenja dječjih igrališta, te prenamjenu poslovne građevine u sportsko-rekreacijski centar. Nakon administrative provjere od strane LAG Administratora i Odluke o odabiru projekata donesenu od strane Upravnog odbora, LAG će podnijeti Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

U 2019. godini LAG planira otvoriti 4 natječaja:

  • ponovno otvaranje LAG Natječaja za TO 3.1.1. iz LRS LAG-a „Terra liburna“ „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladan TO 7.4.1. iz PRR
  • LAG Natječaj za TO 1.1.1., iz LRS LAG-a „Terra liburna“ sukladan TO 4.1.1. iz PRR – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  • LAG Natječaj za TO 1.1.2., iz LRS LAG-a „Terra liburna“ sukladan TO 4.2.1. iz PRR- Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  • LAG Natječaj za TO 2.1.1 iz LRS LAG-a „Terra liburna“ sukladan TO 6.4.1. iz PRR – Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Ostale aktivnosti LAG-a "Terra liburna"

LAG “Terra liburna” je u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Gradom Kastvom, a putem Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ osnovao Info centar koji djeluje u sjedištu LAG-a. Projekt je zamišljen kao centralno mjesto za informiranje i educiranje javnog, civilnog i poslovnog sektora o dostupnim javnim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU sredstvima financiranja za realizaciju njihovih projekata s posebnim naglaskom na mjere Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. INFO CENTAR je jedinstveno mjesto gdje će se provoditi djelatnosti LAG-a s naglaskom na savjetovanje o tijeku i načinu prijave projektnih prijedloga na otvorene natječaje za članove i korisnike usluga LAG-a, ali i savjetovanje korisnika o načinu registracije i vođenja raznih oblika gospodarskih djelatnosti, upis dopunskih djelatnosti na OPG-ovima i udovoljavanje minimalnim tehničkim uvjetima za iste. U istom su korisnicima dostupne i informacije o izvorima za predfinanciranje putem Zadruge za etično sufinanciranje (ZEF), a LAG je i ZEF ambasador.

LAG “Terra liburna” je i jedan od pokretača “CLLD koordinacije Primorsko-goranske županije” koja okuplja 4 LAG-a i 2 FLAG-a (lokalne akcijske grupe u ribarstvu) koje zajednički koordiniraju svoje aktivnosti na području županije s ciljem omogućavanja integriranog razvoja cijelog područja i povećavanje absorbcije EU sredstava na terenu. Po sličnom principu LAG je osnovao i međunarodnu koordinaciju LAG-ova i FLAG-ova Primorsko-goranske županije, Istre, Slovenskog primorja i Furlanije koja broji 18 članova, a cilj joj je zajednička suradnja i djelovanje za potrebe ruralnog razvoja na obuhvaćenom području tri države: Republici Italiji, Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj. Najtjesniju suradnju s LAG-ovima u RH ostvaruje putem članstva u LEADER mreži Hrvatske te sudjeluje u radu organizacija na EU razini. Na međunarodnoj razini LAG ostvaruje vrijedne kontakte i partnerstva u okviru Europskog gospodarskog interesnog udruženja “Peoples and Cities of Europe” sa sjedištem u Bologni (Italija), kojeg je također osnivač, a koji okuplja široki spektar ruralnih dionika iz Hrvatske i Italije.

Pomoć i za ribare 

Kako bi se na području osiguralo korištenje sredstava i iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, LAG je pomogao osnivanje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Vela vrata” koja djeluje na području gradova Cres, Mali Lošinj i Opatija, te općina Lovran i Mošćenička Draga. Za provedbu lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Vela vrata” je osigurano 2,2 milijuna Eura.

LAG “Terra liburna” aktivno sudjeluje u inicijativama zajednice povezanim s razvojem ruralnog prostora kao što su: zaštita i standardizacija autohtonih sorti, suorganizacija sajma ekološke i prirodno proizvedene hrane “Zeleni Kastav” (koji se održava jednom mjesečno), a u suradnji s Grupom solidarne razmjene surađuje na promociji lokalnih proizvođača (Primorsko-goranska kašetica u prezentacijsko-izložbenom Centru autohtonih proizvoda Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ). Najveći naglasak svog djelovanja, LAG “Terra liburna” stavlja na povezivanje dionika u multisektorska partnerstva, osiguravanje sinergije među projektima na terenu, donošenje politika i mjera na lokalnoj i regionalnoj razini, sukreiranje turističkih proizvoda, suorganiziranje radionica i javnih tribina, te općenito razvijanje suradnje u okviru LEADER pristupa i CLLD metodologije.

Više o LAG-u pogledajte ovdje


Tagovi

LAG LAG Terra liburna Ruralni razvoj


Partner

Ruralni razvoj RH

Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 01 6408 144, web: http://ruralnirazvoj.hr/