Syngenta zaštita jabuke

Kako bi imali kvalitetan i dobar urod morate se pravovremeno pobrinuti za svoj voćnjak. Pravovremena zaštita znači visoke prinose. U Syngentinoj brošuri možete saznati čime je najbolje tretirati voćnjak ukoliko ga napadne pjegavost lista, čađava krastavost plodova, pepelnica jabuke, rak kore, bakterijska plaže, lisna uš, crveni voćni pauk, jabučni savijač...

Prethodni dokument

Sljedeći dokument