Opća preporuka UN-a o pravima žena u ruralnim područjima

Opća preporuka UN-a o pravima žena u ruralnim područjima

Prethodni dokument

Sljedeći dokument