Rod Apis

Rod Apis

<p><strong>Rod Apis</strong> ima četiri vrste :</p> <p><strong>Apis dorsata</strong>&nbsp;ili velika indijska pčela koja je ra&scaron;irena u Indiji, Indoneziji i Maleziji. Radilice ove pčele dva puta su veće od radilica europske pčele. Karakterizira ih&nbsp;nomadski način života</p> <p><strong>Apis Florea F.</strong> ili mala indijska pčela. Domovina ove pčele je Azija, a najrasprostranjenija je u Indiji. Saće gradi na otvorenom, u &scaron;umi, u žbunju. Karakterizira je nomadski način života.</p> <p><strong>Apis indica</strong> ili indijska pčela. Po načinu života srodna je europskoj pčeli i živi u zatvorenim prostorima. Ne stvaraju zalihe hrane u svom obitavali&scaron;tu jer zbog klimatskih uvjeta hranu mogu skupljati tokom cijele godine.</p> <p><strong>Apis Mellifica&nbsp;L. ili Europsko -&nbsp;afrička medonosna pčela</strong>. Ovu vrstu pčela nazivamo i &quot;domaćom pčelom&quot;. Naziv u sebi nosi posebno obilježje ovih pčela,a to je da se uzgajaju u ko&scaron;nicama. Njezine podvrste se dijele na crnu ili tamnu pčelu i žutu pčelu. Odvrste se dijele na rase i sojeve, koji imaju nazive u zavisnosti od podneblja gdje obitavaju. Tako se na temelju toga medonosna pčela dijeli na sjeverno-europsku pčelu (Njemačka), kavkasku sivu pčelu, talijansku pčelu i kranjsku pčelu.</p>

Baza stočarstva - Tekstovi