Rod Apis

Rod Apis

Rod Apis ima četiri vrste :

Apis dorsata ili velika indijska pčela koja je raširena u Indiji, Indoneziji i Maleziji. Radilice ove pčele dva puta su veće od radilica europske pčele. Karakterizira ih nomadski način života

Apis Florea F. ili mala indijska pčela. Domovina ove pčele je Azija, a najrasprostranjenija je u Indiji. Saće gradi na otvorenom, u šumi, u žbunju. Karakterizira je nomadski način života.

Apis indica ili indijska pčela. Po načinu života srodna je europskoj pčeli i živi u zatvorenim prostorima. Ne stvaraju zalihe hrane u svom obitavalištu jer zbog klimatskih uvjeta hranu mogu skupljati tokom cijele godine.

Apis Mellifica L. ili Europsko - afrička medonosna pčela. Ovu vrstu pčela nazivamo i "domaćom pčelom". Naziv u sebi nosi posebno obilježje ovih pčela,a to je da se uzgajaju u košnicama. Njezine podvrste se dijele na crnu ili tamnu pčelu i žutu pčelu. Odvrste se dijele na rase i sojeve, koji imaju nazive u zavisnosti od podneblja gdje obitavaju. Tako se na temelju toga medonosna pčela dijeli na sjeverno-europsku pčelu (Njemačka), kavkasku sivu pčelu, talijansku pčelu i kranjsku pčelu.

Baza stočarstva - Tekstovi