Istarska ovca

Istarska ovca

Istarska ovca uzgaja se na području Istre i pripada skupini kombiniranih pasmina (mlijeko-meso-vuna), ali po proizvodnim odlikama više se može svrstati u mliječne pasmine. To je krupnija pasmina i gdje je masa ovaca 67 kg, a ovnova 77 kg. Temeljna boja runa je bijela sa crnim, smeđim ili crno-smeđim pjegama. Mliječnost je najjača strana ove ovce, a mlijeko se većinom prerađuje u polutvrdi istarski sir. Mliječnost je dobra i tako za 178 do 193 dana laktacije proizvede 168 do 214 litara mlijeka. Bolja grla mogu proizvesti i do 400 litara.