Hrvatska bijela koza

Hrvatska bijela koza

Hrvatska bijela koza uzgaja se kao autohtona pasmina u Hrvatskoj. Formirana je početkom prošlog stoljeća. U cilju oplemenjivanja nastala je križanjem autohtone šarene koze s bijelim pasminama (sanskom kozom). Pasmina je bijela, a rijetko kad svjetlo žućkasta ili kremasta. Prosječna tjelesna masa odraslih ženki je 40 do 60 kg, a jarčeva 50 do 70 kg. Koze ove pasmine su osrednje mliječnosti i u laktaciji od 250 do 280 dana proizvedu 250 do 300 litara mlijeka. Mlijeko sadrži oko 4% mliječne masti. Smatra se da je genetski kapacitet ove koze za mliječnost znatno veći i da se selekcijom i kvalitetnim menadžmentom može povećati. Koze su dosta plodne, rano zrele i prvi put se koriste u pripustu već u godini jarenja. Najčešće jare dvojke, a plodnost im je od 160 do 180%. Nakon jarenja jarad je teška oko 3 kg, za mjesec dana oko 6,5 kg, a za dva mjeseca 13,5 kg kada najčešće ide na klanje.