Simentalska pasmina

Simentalska pasmina

Simentalac je najpoznatija kombinirana pasmina na svijetu, namijenjena proizvodnji mesa i mlijeka. To je švicarska pasmina koja potječe iz doline rijeke Simme iz kantona Bern. Pretpostavlja se da se danas u svijetu uzgaja oko 40 milijuna simentalaca, a u Hrvatsku je ova pasmina uvezena u 19. stoljeću i to na područje Križevaca, Bjelovara, Đurđevca, Koprivnice i Vrbovca. Kod nas se ova pasmina uglavnom koristi za proizvodnju mlijeka i mesa, dok se u Engleskoj i Irskoj koristi kao osnova za križanje s mesnim pasminama i kao meliorator za podizanje okvira sitnijih pasmina. Prema podatcima iz HPA u Hrvatskoj je simentalska pasmina vodeća sa 118.262 krava i čini 64,5% pasminske strukture. Tjelesna masa krava je od 600 do 750 kg, a visina grebena 135 do 140 cm. Boja dlake je svjetlo žuta do crvena s bijelim mrljama, te bijele glave i repa. Prosječna proizvodnja mlijeka je 5 028 kg mlijeka sa 4,05% mliječne masti i 3,32% proteina. Tovne sposobnosti simentalaca su visoke, tako dnevni prirast u tovu mlade junadi do 450 kg iznosi 1,2 do 1,3 kg, randman mesa je između 60 i 62%, kasniji je početak zamašćivanja trupova, vrlo dobra kakvoća mesa i mramoriranost.