Otvorena je diskusija na temu: Stiže sv. Vinko, ali i južina

Otvorena je diskusija na temu: Babljem ljetu uskoro dolazi kraj

Otvorena je diskusija na temu: Svibanj hladan - seljak neće biti gladan

Otvorena je diskusija na temu: Kad u travnju kiša pada, tko se dobru da ne nada

Otvorena je diskusija na temu: Orah je prolistao - sjetva kukuruza može početi

Otvorena je diskusija na temu: Nastavlja se razdoblje suhog tla