• Analiza tla
 • 20.07.2020. 12:00

HAPIH: Nakon skidanja usjeva, vrijeme je za analizu tla

Analiza tla je i zakonski propisana i obvezna za korisnike (posjednike) čije su površine upisane u ARKOD i jednake su ili veće od 1,00 ha, znači za sve oranice, livade, pašnjake, krške pašnjake, vinograde, voćnjake, maslinike, kulture kratke ophodnje te mješovite višegodišnje nasade.

Foto: Jumpstory
 • 489
 • 60
 • 0

Analiza tla omogućava uvid u stanje, odnosno tzv. zdravlje tla, štedi novac i povećava prinose. Istovremeno, optimizacijom gnojidbe, čuvamo okoliš i proizvodimo sigurnu i zdravu hranu.

U poljoprivrednoj proizvodnji tlo je nezamjenjivi resurs koji usjevima osigurava usvajanje hranjivih tvari i vode, a prinosi u najvećoj mjeri ovise o pristupačnosti i opskrbljenosti tla makro i mikrohranjivima.

Stoga gnojidbi, kao jednoj od najvažnijih agrotehničkih mjera u proizvodnji koja osigurava uravnoteženu opskrbu hranjivima i popravlja plodnost tla, treba posvetiti veliku pozornost.

Zakonski propisana i obvezna 

Kako bi imali informacije o tome kakvo je naše tlo, koliko je plodno i što mu nedostaje, potrebno ga je analizirati.

"Na osnovu rezultata analiza i preporuka gnojidbe mineralnim i organskim gnojivima optimiziramo raspoloživost neophodnih elemenata biljne ishrane u skladu s kemijskim svojstvima tla, fiziološkim i tehnološkim potrebama usjeva i planiranom proizvodnjom, kao i visokim standardima zaštite okoliša i zdravlja ljudi", ističu iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Agroekoteh: Kako smanjiti štete u poljoprivredi zbog klimatskih promjena

Također, zakonski je propisana i obvezna za korisnike (posjednike) čije su površine upisane u ARKOD i jednake su ili veće od 1,00 ha, znači za sve oranice, livade, pašnjake, krške pašnjake, vinograde, voćnjake, maslinike, kulture kratke ophodnje te mješovite višegodišnje nasade.

Analiza tla obuhvaća:

 • uzimanje uzoraka tla
 • analizu ili procjenu mehaničkog sastava tla
 • agrokemijsku analize tla
 • tumačenje rezultata i preporuka gnojidbe

Optimizacije gnojidbe

Optimizirati gnojidbu znači odrediti točnu količinu, vrstu, vrijeme i način aplikacije gnojiva na temelju analize tla, na temelju sortne i tehnološke specifičnosti nasada i na temelju klimatskih činitelja.

"Na temelju višegodišnjeg rada na poslovima ispitivanja plodnosti tla i obavljenih preko 50.000 analiza u HAPIH-ovom Centru za tlo zaključujemo da se gnojidba u našim proizvodnim uvjetima nažalost nerijetko nije optimizirana te da postoji oko 20 % površina koje imaju visoku opskrbljenost fosforom,  a na oko 10 % visoku opskrbljenost kalijem te je na istima moguća vrlo reducirana gnojidba koja uvelike financijski rasterećuje proizvođača. 

Označavanje domaćih proizvoda odsad u nadležnosti HAPIH-a

S druge strane podaci nam pokazuju da su tla sve kiselija i da razina humusa u tlu pada te je gnojidbi dušikom i kalcizaciji tla potrebno posvetiti više pažnje kao i uvođenje zelene gnojidbe na našim tlima“, napominju iz HAPIH-a.

Preporuka gnojidbe daje odgovore jesmo li na pravom putu što se gnojidbe tiče, ako nismo gdje griješimo, i nudi rješenje na koji način možemo grešku eliminirati.

Gdje analizirati tlo?

U Republici Hrvatskoj ispitivanje plodnosti tla regulirano je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) i pravilnicima. Na razini države imenovan je referentni i ovlašteni laboratoriji za ispitivanje plodnosti tla. 

Referentni laboratorij za ispitivanje plodnosti tla u Republici Hrvatskoj je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za tlo.

Ovlašteni laboratoriji u RH su:

 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Laboratorij Zavoda za agroekoogiju i zaštitu okoliša, Vladimira Preloga 1. Osijek (FAZOS),
 • Euroinspect- Croatiakontrola d.o.o. Zagreb, Karlovačka cesta 4L,
 • Labosan d.o.o. Rim 42, Zagreb, Odjel Laboratorij Virovitica, Matije Gupca 254, Virovitica,
 • Inspecto d.o.o. Električne centrale Đakovo, Laboratorij u Osijeku, Vukovarska cesta 239 b. Nemetin,
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ishranu bilja, Zagreb, Svetošimunska cesta 25.

Tagovi

HAPIH Analiza tla Proizvodnja Agrotehničke mjere Gnojidba Uzorak Optimizacija EUROINSPECT LABOSAN INSPECTO AGRONOSKI    FAKULTET


Autorica

Lucija Bencaric

Lucija je magistrica agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Dobro jutro! ;) #JohnDeere