• Bayer
  • 10.04.2017. 18:00

Bayer savjeti za vinogradare 10.-16.04.2017.

Bayer vinogradari donose nove informacije o stanju u vinogradima i bolestima koje trenutno najviše prijete na području cijele Hrvatske!

  • 3.330
  • 164
  • 0

Bayer vinogradari donose nove informacije o stanju u vinogradima i bolestima koje trenutno najviše prijete sigurnom razvoju mladica vinove loze.

Preporuke vinogradarima kontinentalne regije

U vinogradima na zapadu kontinentalne Hrvatske vegetacija na ranim sortama grožđa je ranija nego u istočnim vinogorjima. Kada mladice narastu do 5 cm tada kreće druga zaštita vinograda. Preporuka je Antracol WG 70 2 kg/ha i močivi sumpor, a u vinogradima gdje je lani bilo grinja šiškarica ili erinoza preporuka je dodati i Envidor 0,4 L/ha. Grinje šiškarice se u ovoj fenofazi ne vide, ali je najveći učinak tretiranja kada je mladica oko 5 cm.

Vinograde gdje su prisutni vunasti pupovi zaštititi s Antracol WG 70 i pojačanom dozom močivog sumpora. Envidorom je prerano za prskanje u vunastom pupu. Ako vinogradi nisu na vrijeme orezani ili povezani, također je potrebno napraviti zaštitu pa nastaviti s poslovima. Vezanje lucnjeva kod vunastih pupova se ne preporučuje jer su pupovi osjetljivi i lako otpadnu, bolje je pričekati nekoliko dana da pupovi budu oko 2 ili više cm pa tada nastaviti vezanje lucnjeva.

U travnju se sade novi vinogradi ili se obavlja obnova starijih vinograda.

Korovi se mogu prskati s Bastom u trake s 1,5 l/ha ili čitavu površinu vinograda s 4-5 litara. Na mlade vinograde (do 3 godine starosti) Basta se ne preporučuje.

Lijevo - 07.04.2017. simptomi pepelnice na rozgvi, desno - 07.04. prisustvo erinoznih grinja (erinoze)

Kontakt osoba i broj mob:
Petar Živković, 098 256 -924; [email protected]
__________________________________________________________________________________________

Preporuke vinogradarima sjeverne Dalmacije, Primorja i Istre

Ovisno o položajima i sortama u svim navedenim podregijama loza je u feno-fazi bubrenja pupova, pred kretanje vegetacije do izlaska mladica.

S obzirom na manjak oborina kroz zimsko-proljetno razdoblje pred kretanje vegetacije, većina vinogradara nije zakasnila s zimskim radovima (rezidba, gnojidba, suzbijanje korova pa i vezanje lucnjeva...). Za rješavanje problema zakorovljenosti kod kasnijih sorata koje su još u fazi mirovanja, posljednji su trenuci za rješavanje problema korova totalnim translokacijskim herbicidima na bazi glifosata, flazasulfurona, flumioksazina i sl.

Na svim sortama toplijih položaja loza je u fazi razvoja prvih listića, te se u takvim nasadima ne smije intervenirati s navedenim herbicidima. Ovdje, kao i na drugim pozicijama, ukoliko je došlo do kretanja vegetacije, preporučuje se herbicid na bazi glufosinata Basta 15. Basta 15 omogućava aplikaciju i u vegetaciji vinograda jer svojim temeljitim, a kontaktnim djelovanjem neće izazvati trajne štetne posljedice po lozu i ukoliko se dogodi greška u aplikaciji.

Lijevo - 02.04. Phomopsis rozgva, desno - Phomopsis rozgva i mladica

U Primorju u Vrbničkom polju sorta Žlahtina je u fazi bubrenja pupova pred kretanje vegetacije, a na povišenijim toplijim položajima u fazi razvoja prvih listića. U Istri su ranije sorte Teran, Merlot, Chardonnay u fazi razvoja prvih listića, dok je Malvazija tik pred kretanje vegetacije.

Na području zadarske županije sorte Syrach i Merlot u fazi su razvoja prvih listića dok je Cabernet Sauvignon tik pred kretanje vegetacije. Sorte toplijih položaja Pošip, Crljenak su u razvoju 0,5-2 cm.

S obzirom na stadij razvoja loze i najavljenu kišu sredinom ovog tjedna uz dosta visoke prosječne dnevne temperature, vinogradari moraju razmišljati o prvim ovogodišnjim vegetacijskim prskanjima vinove loze za zaštitu od crne pjegavosti, pepelnice eventualno prezimjele u pupovima, te zaštitu od grinja.

Za kasnije sorte koje nisu krenule preporučuje se tretman sa sredstvima na bazi sumpora sa povećanom količinom sredstva po ha (8kg/ha) iz razloga suzbijanja erinoza i akarinoza, posebice na položajima gdje je ta problematika bila prisutna lani.

Vinogradi kod kojih je loza u fazi bubrenja i pupanja treba voditi brigu i pripremiti se za prva redovita prskanja protiv crne pjegavosti i pepelnice. Loze ranije epohe dozrijevanja, kao i toplijih položaja u idućem tjednu će biti u optimalnoj fazi (otprilike 1,5 cm visine) za suzbijanje od bolesti crna pjegavost (Phomopsis Viticola).

Preporuka za prvo prskanje je pripravak Antracol WG iz Bayerove palete proizvoda za zaštitu vinove loze kao dokazani I visoko učinkovit proizvod u zaštiti od crne pjegavosti. Uz visoku učinkovitost protiv bolesti crna pjegavost Antracol WG sadrži i cink (Zn) koji djeluje i kao mikrognojivo.

Kontakt osoba i broj mob.
Dean Crnošija, 098 419-229; [email protected]
__________________________________________________________________________________________

Preporuke vinogradarima Dalmatinske zagore te srednje i južne Dalmacije

Iako je vegetacija krenula nešto ranije, vinova loza polako ulazi u očekivane fenofaze, karakteristične za ovaj period. To možemo zahvaliti relativnom zahlađenju prošli tjedan. Iako je bilo najavljeno puno više oborina neka podvinogorja ( Imotski, Vrgorac,..) su prošla praktično bez kiše ili s par milimetara. Loza nije tako brzo napredovala pa preporuke ostaju za ovaj tjedan iste kao i za prošla. Vremenska prognoza najavljuje za Uskrs obilne oborine u svim vinogorjima te se vinogradarima savjetuje da obave preventivna prskanja prije početka blagdana.

Lijevo - 09.04. razvojni stadij sorte Kuč, Vrgorac, desno - 09.04. razvojni stadiji sorte Chardonnay, Imotski

Bayer stručnjaci preporučaju upotrebu Antracola WG 70 za suzbijanje crne pjegavosti. Ukoliko se tijekom prskanja koriste atomizeri, ručni ili nošeni traktorski, doza ne smije biti manja od 70% preporučene doze po hektaru. Za suzbijanje pepelnice treba koristiti neki sumporni pripravak u dozi prema preporuci proizvođača. U vinogradima gdje ima pojave izgrizanja pupova od pipa preporučujemo upotrebu registriranih insekticida.

Za suzbijanje akarinoznih grinja krajnje je vrijeme za upotrebu pripravka Envidor SC. Korovi se mogu suzbijati pripravkom Basta. Još jednom se naglašava da je u većini vinograda prisutna crna pjegavost te da se njenom suzbijanju mora pristupiti iznimno ozbiljno.

Kao i do sada, svaki vinogradar je dužan voditi evidenciju o upotrebi pripravaka za zaštitu bilja.

Kontakt osoba i broj mob.
Stipe Đuzel, 098 359-814; [email protected]
__________________________________________________________________________________________

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati na siguran način. Pri odabiru sredstva poštivati priložene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije.

Za više informacija o zaštiti vinograda, obratite se tvrtki Bayer na jedan od niže navedenih kontakata.


Dokumenti


Tagovi

Bayer Savjeti Vinova loza Pepelnica Plamenjača Zaštita Siva plijesan


Partner