Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Ruske sanckije
  • 19.10.2014. 11:05

Kako ostvariti potporu za jabuke i mandarine?

Donosimo detaljan pregled, obrasce i upute za ostvarivanje potpora u sklopu mjere EU komisije - povlačenje s tržišta za slobodnu distribuciju!

Foto: depositphotos.com
  • 655
  • 51
  • 0

Kako bi se spriječilo da postojeća situacija na tržištu, koja je posljedica Odluke Ruske federacije od 07. kolovoza 2014. godine o zabrani uvoza određenih poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz Europske unije, preraste u ozbiljniji ili trajniji poremećaj, Europska komisija donijela je, kako smo već i pisali, Delegiranu Uredbu Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća.

Povlačenje s tržišta, neubiranje i zelena berba učinkovite su mjere upravljanja krizom u slučaju viškova voća i povrća zbog privremenih i nepredvidivih okolnosti, prema odluci EK. Financijska pomoć Europske unije dodijelit će se u skladu s procijenjenim količinama proizvoda na koje ima utjecaj zabrana Ruske federacije.

Za svaku državu članicu te količine su izračunate na temelju trogodišnjeg prosjeka izvoza određenih proizvoda u Rusiju. Republici Hrvatskoj dodijeljena je maksimalna količina od 1.050 t za jabuku i 7.900 t za mandarinu. Pored ovih količina svakoj državi članici dodijeljeno je dodatnih maksimalno 3.000 t za jedan ili više sljedećih proizvoda (rajčice, mrkva, kupus, paprika, cvjetača i brokula, salatni krastavci, kornišoni, gljive roda Agaricus, jabuke, kruške, šljive, jagodasto voće, stolno grožđe, kivi, slatke naranče, klementine i mandarine).

Ministarstvo poljoprivrede odlučilo se za provedbu postupka povlačenja s tržišta jabuka i mandarina, a dodatne količine dodijeljene Republici Hrvatskoj dodane su na 1.050 t za jabuku tako da ukupne količine koje se mogu povući s tržišta iznose 4.050 t za jabuku i 7.900 t za mandarinu. Donosimo i detaljan postupak prijava za mjere odštete. Kako to i inače kod nas biva, ni ovdje papirologije ne nedostaje.

Potpora za povlačenje s tržišta za slobodnu distribuciju

Potpora će se isplatiti proizvođačima za postupak povlačenja s tržišta jabuka i/ili mandarina za slobodnu distribuciju. Proizvođač je u ovom slučaju fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, ima poljoprivredno gospodarstvo na prostornom području Republike Hrvatske, obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, upisan je u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, sudjeluje u privremenim, izvanrednim mjerama potpore sa proizvodima proizvedenim na vlastitom gospodarstvu.

Maksimalni iznosi potpore za postupak povlačenja s tržišta

Proizvod
Max iznos potpore za slobodnu distribuciju (EUR/100 kg)*
Troškovi transporta
(Udaljenost između mjesta povlačenja i isporuke)
(EUR/t)**
Hlađeni (kondicionirani) prijevoz
(EUR/t)**
Troškovi sortiranja i pakiranja (EUR/t)***
JABUKA
16,98
18,2 (manje od 25 km)
41,4 (od 25 do 200 km)
54,3 (od 200 do 350 km)
72,6 (od 350 do 500 km)
95,3 (od 500 do 750 km)
108,3 (više od 750 km)
8,5
187,7
MANDARINA
19,50
201,1

Primjer - izračun potpore za 1 kg jabuka

0,1698 + 0,0414 (najčešće od 25 km do 200 km) + 0,0085 + 0,1877 = 0,4074 EUR/kg = 3,11 kn/kg*

Primjer - izračun potpore za 1 kg mandarina

0,1950 + 0,1083 (više od 750 km npr. Dubrovnik - Osijek) + 0,0085 + 0,2011 = 0,5129 = 3,92 kn/kg*

*iznos u kn izračunat je prema Tečajnom kalkulatoru od Raiffeisen bank od 11. listopada 2014. i nije obvezujući.

Troškovi sortiranja i pakiranja za pakiranja manja od 25 kg

Troškovi sortiranja i pakiranja proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju bit će prihvatljivi za potporu u slučaju da je proizvod stavljen u pakiranja manja od 25 kilograma neto težine. Troškovi transporta proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju bit će prihvatljivi za potporu temeljem utvrđene udaljenosti od mjesta otpreme od strane proizvođača do mjesta zaprimanja od strane primatelja. Udaljenost od mjesta povlačenja do mjesta isporuke proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju izračunava se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba na stranici HAK-a.

Prethodna obavijest o postupcima povlačenja s tržišta

Postupak povlačenja s tržišta započinje slanjem Obavijesti i Izjave proizvođača o postupku povlačenja s tržišta pisanim, telekomunikacijskim ili elektroničkim putem na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

Ili elektronskim putem na jednu od slijedećih e-mail adresa:
andrea.laklija@apprrr.hr
nikolina.marekovic@apprrr.hr

telefonski broj: +385 (1) 6002 929 i 6002 930

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će po zaprimanju Obavijesti i završenoj administrativnoj kontroli poslati proizvođaču Obavijest o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda.

Obrasci Obavijest o povlačenju s tržišta i Zahtjev za isplatu potpore ne smiju se mijenjati, a svi relevantni podaci trebaju biti ispunjeni sukladno Uputi o popunjavanju obrazaca koja se nalazi na kraju ove Upute.

Zahtjev za isplatu potpore

Pravo na potporu za proizvod i usluge sortiranja, pakiranja i transporta doniranu primatelju ostvaruje proizvođač i on podnosi Zahtjev za isplatu potpore Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a ugovorne obaveze za uslugu sortiranja, pakiranja i transporta do primatelja rješava s pravnim subjektom s kojim je ugovorio usluge i koji je stvarno imao troškove.

Svi drugi postupci i radnje koje poduzima proizvođač u okviru povlačenja proizvoda s tržišta i doniranja za slobodnu distribuciju te sortiranja, pakiranja i/ili transporta primateljima moraju biti u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj.

Proizvođač će podnijeti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zahtjev za isplatu potpore za postupak povlačenja s tržišta najkasnije do 31. siječnja 2015. godine. Uz Zahtjev za isplatu potpore za postupak povlačenja s tržišta proizvođač će dati pisanu izjavu da nije primio niti će primiti dvostruka sredstva u odnosu na postupke koji ispunjavaju uvjete za potporu u skladu sa Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2014: iz proračuna Europske unije, iz proračuna Republike Hrvatske, u okviru police osiguranja te dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje isporuku i primitak proizvoda povučenih s tržišta;

  • otpremnicu potpisanu i ovjerenu od proizvođača i primatelja iz koje je vidljiv: naziv, adresa, telefon, faks, e-mail adresa proizvođača, naziv i adresa primatelja, MB/JMG/PB, OIB, broj otpremnice, vrsta proizvoda, količina proizvoda, sortirano i pakirano, vrsta, težina, broj i dimenzije jediničnog pakiranja, udaljenost od mjesta povlačenja proizvoda s tržišta (pravni subjekt koji obavlja uslugu pakiranja) do mjesta isporuke proizvoda za slobodnu distribuciju, datum i mjesto otpreme, datum i mjesto isporuke, potpis i pečat proizvođača, potpis i pečat primatelja, registracija upotrijebljenog transportnog sredstva, kondicionirani ili obični transport.

Obračun zahtjeva za potporu

U Zahtjevu za isplatu potpore proizvođač će obračunati iznos tražene potpore za navedenu količinu proizvoda u valuti EUR u skladu sa obrascem Zahtjeva za isplatu potpore za voće i/ili povrće povučeno s tržišta. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će obračunati iznos tražene potpore u HRK u skladu sa deviznim tečajem za dan kada se dogodi povlačenje proizvoda s tržišta.

Proizvođač može podnijeti pojedinačni zahtjev vezan uz jednu isporuku (jedna otpremnica) ili može jednim zahtjevom obuhvatiti više isporuka (više otpremnica). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će isplatiti potporu nakon završene administrativne kontrole, a upute vezane uz popunjavanje Zahtjeva za isplatu će biti uskoro objavljene na web stranici www.mps.hr i www.apprrr.hr

Primatelji proizvoda za slobodnu distribuciju

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju su humanitarne organizacije, Hrvatski Crveni križ, Hrvatski Caritas, centri i ustanove socijalne skrbi, ustanove za predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje, ustanove za osnovnoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća, bolničke ustanove, kaznena tijel. Popis primatelja proizvoda za slobodnu distribuciju nalazi se ispod teksta.

Certifikat o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Prije otpreme sa gospodarstva i/ili skladišta, proizvođač jabuka i/ili mandarina će podnijeti Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Certifikata o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima elektroničkim putem na adresu: www.apprrr.hr od ponedjeljka do petka tijekom radnog vremena od 08:00 do 16:00 h na e-mail adresu: intervencije@apprrr.hr

U Zahtjevu za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Certifikata o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima proizvođač jabuka i/ili mandarina upisat će naznaku: "Proizvod za slobodnu distribuciju".

Proizvodi za slobodnu distribuciju moraju biti u skladu s propisanim posebnim tržišnim standardima iz Priloga I Dio B Provedbene Uredbe Komisije br. 543/2011, osim u odnosu na odredbe o prezentiranju i označavanju proizvoda. Proizvodi se mogu povući s tržišta i isporučiti primateljima u rasutom stanju, sve veličine zajedno, pod uvjetom da su ispunjeni minimalni zahtjevi za Klasu II, posebno u odnosu na kvalitetu i veličinu.

U slučaju da su jabuke i/ili mandarine u skladu s propisanim posebnim tržišnim standardom, poljoprivredni inspektor će izdati Certifikat o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima kojim se dokazuje da su ti proizvodi povučeni s tržišta usklađeni s propisanim tržišnim standardima.

Certifikat o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima proizvođač će dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od tri dana od dana izdavanja. Na pakiranju proizvoda mora biti zastava Europske unije i naznaka: "Proizvod za slobodnu distribuciju". Fizička ili pravna osoba koja pakira proizvod za slobodnu distribuciju mora biti upisana u Upisnik trgovaca voćem i povrćem. Za svaku pojedinu isporuku potrebno je ispuniti obrazac Obavijest o isporuci voća u prilogu ispod teksta. Zahtjev za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje Certifikata o usklađenosti s tržišnim standardima nalaze se također u prilogu.

Uvjeti za primatelje proizvoda povučenih s tržišta

Primatelji proizvoda za slobodnu distribuciju potpisom i pečatom potvrditi na otpremnici primitak proizvoda za slobodnu distribuciju, voditi posebnu evidenciju za proizvode za slobodnu distribuciju, osigurati prateće dokumente o krajnjem odredištu proizvoda npr. primka, izdatnica kojima se potvrđuje da su povučeni proizvodi preuzeti od treće strane s ciljem slobodne distribucije.

Foto: depositphotos.com


Dokumenti


Tagovi

Ruske sankcije Mjere EU Izvoz voća Mandarine Jabuke Zabrana uvoza Putin Rusija Povlačenje s tržišta Neubiranje Zelena berba Tržište Slobodna distribucija Upisnik OPG Upisnik trgovacam Iznos potpore Troškovi sortiranja Kondicionirani prijev


Autorica

Ivana Nađ

Više [+]

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Slavonski poljoprivrednici danas su traktorima stigli u središte Đakova, ispred Župne crkve Svih Svetih, gotovo na samom korzu. #prosvjed
Uskoro više!
Foto: Željka Rački-Kristić