• Štetnik jagode
  • 12.05.2019. 15:00

Jagodina lisna uš: Kada uočite simptome, već je kasno

Jagodina lisna uš je duljine 1,3-1,8 mm, blijedozelene boje, a krilati oblici imaju crnosmeđu dorzalnu pjegu. Tijelo i glava odraslih oblika i ličinki ove lisne uši obraslo je dlakama koje su okruglaste na vrhovima te se na taj način jagodina lisna uš može razlikovati od ostalih lisnih uši koje se pojavljuju na jagodama.

Foto: Pixabay/LSSLaiany
  • 576
  • 52
  • 0

Lisne uši na jagodama spadaju u važne izravne i neizravne štetnike jagode. Izravne štete nastaju sisanjem biljnih sokova i smanjenjem uroda te lučenjem medne rose koju naseljavaju gljive čađavice i na taj način smanjuju asimilacijsku površinu listova. Neizravne štete lisne uši čine kao prijenosnici virusnih oboljenja jagode.

U proizvodnji jagoda na području Hrvatske zabilježeno je nekoliko lisnih uši: jagodina mala lisna uš, zelena breskvina uš, pamukova lisna uš, mlječikina lisna uš i jagodina lisna uš. Upravo ovu posljednju, jagodinu lisnu uš (Chaetosiphon fragaefolii), nalazimo u nešto brojnijoj populaciji u proizvodnji jagoda na koprivničkom području

Proizvođači ju uoče kad je već kasno

Jagodina lisna uš je duljine 1,3-1,8 mm, blijedozelene boje, a krilati oblici imaju crnosmeđu dorzalnu pjegu. Tijelo i glava odraslih oblika i ličinki ove lisne uši obraslo je dlakama koje su okruglaste na vrhovima te se na taj način jagodina lisna uš može razlikovati od ostalih lisnih uši koje se pojavljuju na jagodama. 

Štetu čini sisanjem na naličju mlađih listova jagode koji se uslijed sisanja uvijaju. S obzirom da uš obilno luči mednu rosu donji listovi i folija ispod jagoda postaju ljepljivi te ih naseljavaju gljive čađavice i posjećuju mravi. Upravo je to simptom kojeg proizvođači jagoda najprije uoče, no tada je populacija jagodine lisne uši već vrlo brojna. 

Proizvođači jagoda: Oprez, veliki rizik od razvoja sive plijesni

Osim direktnih šteta, ova lisna uš prenosi nekoliko virusa jagode među kojima su strawberry yellow-edge virus (SYEV), strawberry crinkle virus (SCV) i strawberry mottle virus (SMV) koji mogu značajno umanjiti prinos jagoda.

Vizualni pregled i žute ljepljive ploče

Za učinkovito suzbijanje jagodine lisne uši važno je štetnika u proljeće pravovremeno uočiti u nasadu. Osim redovitih vizualnih pregleda što većeg broja biljaka, za praćenje pojave mogu se koristiti i žute ljepljive ploče, no na njih se love samo krilati oblici (beskrilni se već nalaze na jagodama!). 

Prilikom odabira insekticida za kemijsko suzbijanje važno je znati da primjenom sistemičnih insekticida možemo suzbiti i lisne uši zaklonjene listovima ili unutar smotanih listova dok je kod primjene kontaktnih insekticida vrlo važna kvaliteta aplikacije (insekticid mora pasti na dijelove lista na kojima se uši nalaze).

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje lisnih uši na jagodama u Republici Hrvatskoj: 

Aktivna tvar

Pripravak

Karenca

Način djelovanja

Napomena

Alfa-cipermetrin

Fastac 10 EC

3 dana

kontaktno

-

 

Decis 100 EC

 

 

 

 

Poleci plus

 

 

 

 

Scatto

 

 

 

Deltamerin

Rotos super

3 dana

kontaktno

-

 

Ritmus

 

 

 

 

Decis 2,5 EC

 

 

 

Tiakloprid

Calypso SC 480

3 dana

sistemično

Jagoda u zaštićenom I na otvorenom prostoru

Pirimikarb

Primor 50 WG

14 dana

Sistemično

Jagoda na otvorenom

Spirotetramat

Movento

OVP

sistemično

Jagoda u zaštićenom. Ne smije se primjenjivati od 14 dana prije cvatnje do posljednje berbe.

Autorica teksta: mr. sc Željkica Oštrkapa-Međurečan, Ministarstvo poljoprivrede
Izvor: www.savjetodavna.hr

 


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Uzgoj jagode Lisna uš Štetnik Simptom Suzbijanje Izgled

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Mi nas vrt obožavamo, iako nam je 1,5km od stana, i nemamo vode na njemu(pa punimo svaki dan 40,50 b... Pročitaj cijelu bilješku »