Prijave za Dopunsku izobrazbu održive uporabe pesticida u tijeku!

Poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse

Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida stvara se okvir za održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te za poticanje integrirane zaštite bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.

Dobra poljoprivredna praksa, integrirana zaštita bilja i ekološke proizvodnje radi očuvanja zdravlja ljudi, životinja i zaštite okoliša treba biti poštivana od strane korisnika. Potrebno je primjenjivati sredstva za zaštitu bilja sukladno rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli, te prema uputama na etiketi.

Svi korisnici, savjetnici i distributeri moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja.

Vrijeme je za obnovu i dopunu znanja uz Učilište Studium

Učilište Studium organizira dopunsku izobrazbu za sve korisnike sredstava za zaštitu bilja kojima istječe 5 godina od završetka osnovne izobrazbe i izdavanja prve iskaznice!

Budući da su obveznici izobrazbe po svim modulima prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) morali završiti osnovni modul izobrazbe u trajanju od minimalno 15 školskih sati najkasnije do 26.11.2015. godine, približava se vrijeme za obnovu i dopunu znanja kroz dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 školskih sati.

Lokacije i termini izobrazbe biti će prilagođeni sukladno interesu polaznika.

Kako bi rezervirali svoje mjesto i dobili dodatne informacije obratite se Učilištu Studium na: [email protected] ili brojeve telefona: 031/201-193 i 095/744-7444.

Foto: depositphotos.com/nenadovicphoto