Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Učilište Studium je ustanova za obrazovanje odraslih koja svoje programe provodi prema odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja. Provodimo prekvalifikacije za veterinarskog tehničara, poljoprivredne tehničare opće, poljoprivredne tehničare fitofarmaceute, stočare, ratare i više od 30 osposobljavanja i usavršavanja u poljoprivredi.