Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Indikativni plan
  • 14.02.2023. 08:15

Objavljen indikativni plan objave prvih natječaja iz Strateškog plana ZPP

Objavljeni plan sadrži i objavu preostalih natječaja iz Programa ruralnog razvoja.

Foto: Depositphotos/AndrewLozovyi
  • 5.211
  • 289
  • 1

Indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. te preostale natječaje iz Programa ruralnog razvoja koji su u planu tijekom tekuće godine, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. 

"Za razvoj produktivnije, konkurentnije i otpornije poljoprivredne proizvodnje, ali i unaprjeđenje kvalitete života na ruralnim područjima osigurano je gotovo 3,8 milijardi eura, pri čemu je Vlada podignula stopu nacionalnog doprinosa s 15 na 20 posto te na taj način povećala ukupan iznos za petogodišnje razdoblje za 103,5 milijuna eura", navode iz Ministarstva. 

Kažu da već u prvom kvartalu ove godine korisnici mogu očekivati objavu natječaja iz Strateškog plana. Prije svega u sklopu intervencije za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, potporu prenošenju znanja i pružanju savjetodavnih usluga.

"Kao i do sada, po potrebi će se osigurati sredstva za obnovu poljoprivrednog potencijala stradalog prirodnom nepogodom", stoji u njihovu priopćenju uz dodatak da su u istom kvartalu planirani i natječaji Mjere 22 za izvanrednu potporu poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu, kao i natječaj operacije 4.4.1. za neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša iz Programa ruralnog razvoja.

Ove godine nema natječaja za mlade poljoprivrednike, a za male tek na jesen?!

U drugoj polovici 2023., između ostalog, slijede prvi natječaji za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, male poljoprivrednike te razvoj poslovanja u ruralnim područjima.

Indikativni plan objave natječaja: 

Strateški plan ZPP
Naziv intervencije Kvartal 2023.
73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka. Nadležno javno tijelo mora proglasiti prirodnu nepogodu u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentiran u Registru šteta Ministarstva financija Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 posto.

Po potrebi
76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

 

Predmet potpore je premija osiguranja za police osiguranja koje pokrivaju gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljiva polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika: nepovoljnih klimatskih prilika (tuča, mraz, požar….) i /ili bolesti životinja. 

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici:

  1. fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR, u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj 29/2018 i 32/2019),
  2. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika u skladu s Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika (Narodne novine, broj 62/2019 i 91/2020), čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR.

Aktivnim poljoprivrednikom smatraju se i svi poljoprivrednici koji su u prethodnoj godini primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 EUR.

I.
78.01. Potpora prenošenju znanja

 

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva.

I.
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

 

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva te privatni šumoposjednici.

I.
72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS)

 

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici i udruge šumoposjednika čije se površine nalaze u obuhvatu ekološke mreže i/ili ostalih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

II.
77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u:

a) sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijalitete

b) sustav neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom

c) nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”

d) sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje (isključivo prerađivači). Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete).

II.
77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

 

Prihvatljivi korisnici:

a) skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta)

b) skupine proizvođača koji sudjeluju u nacionalnim sustavima kvalitete “Dokazana kvaliteta”

c) udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju.

Prihvatljivi korisnici moraju biti organizirani i djelovati kao skupina proizvođača (udruženje), u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, ili kao udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji članovi sudjeluju u sustavima ekološke proizvodnje u skladu s Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, odnosno sustavima kvalitete u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Da bi korisnik bio prihvatljiv za sufinanciranje, nužno je sudjelovanje najmanje jednog novog proizvođača u sustavu kvalitete, nacionalnom sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje ili kod postojećih korisnika uvođenje nove aktivnosti.

II.
77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija

 

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije (pravne osobe) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2022. godine.

II.
77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu

 

Uvjeti prihvatljivosti za LAG (kod odabira LAG-a):

• biti registriran kao udruga

• imati usklađen statut s odredbama zakona i propisa koji se odnose na rad udruga

• obuhvaćati ruralno područje od 10.000 do 150.000 stanovnika

• biti cjelovito izravno povezano područje najmanje 5 jedinica lokalne samouprave; osim za LAG-ove koji nisu odabrani u programskom razdoblju 2014. – 2020. gdje je prihvatljivo cjelovito izravno povezano područje najmanje 4 jedinice lokalne samouprave (stanje naziva i broja jedinica lokalne samouprave na dan 31. prosinca 2021.)

• obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje, odnosno naselja unutar LAG-a moraju biti međusobno povezana kopnom,morem ili vodom

• zabranjeno je preklapanje područja između LAG-ova, odnosno jedno naselje može isključivo pripadati jednom LAG-u

• sjedište mora biti unutar područja LAG-a

• imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH

• jedna osoba može predstavljati samo jednog člana u tijela LAG-a

• fizičke osobe u tijelima LAG-a koja imaju upravljačku strukturu moraju imati prebivalište dok pravne osobe u tijelima LAG-a koja imaju upravljačku funkciju moraju imati sjedište ili podružnicu unutar LAG-a

• tijela LAG-a koja donose odluke u vezi izrade i provedbe LRS moraju imati zastupljene predstavnike sve tri interesne skupine (gospodarski, civilni, javni), a niti jedna interesna skupina ne smije imati više od 50% glasačkih prava

• tijela LAG-a koja imaju upravljačku funkciju trebaju imati najmanje 40% žena

• tijela LAG-a koja imaju upravljačku funkciju trebaju imati najmanje 1 mladu osobu (osoba do uključujući 40 godina)

• zaposlenici upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnici izvršnog tijela jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave u tijelima LAG-a mogu predstavljati isključivo tu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave

• u tijela LAG-a trebaju se birati reprezentativni i relevantni predstavnici svake pojedine interesne skupine

Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji podnosi prijavu na LAG natječaj:

• mora imati prebivalište/sjedište/podružnicu unutar područja LAG-a prije dana objave LAG natječaja do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanredne okolnosti

• podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH

• ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima

• biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014, ako je primjenjivo ovisno o vrsti intervencije

• mora biti vlasnik građevine/zemljišta koje je predmet ulaganja ili dokazati pravni interes nad građevinom/ zemljištem koja je predmet ulaganja

• biti usklađen s uvjetima prihvatljivosti nositelja projekta koji su navedeni u nacionalnim provedbenim aktima koji će regulirati provedbu LEADER-a te u LRS i LAG natječaju

• ne smije umjetno stvarati uvjete za ostvarenje potpore u skladu s čl. 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116

• ne smije imati povezana ili partnerska poduzeća u skladu s Prilogom I. Uredbe (EU) br. 702/2014 na jednom LAG natječaju

• ne smije davati lažne podatke kod prijave na LAG natječaj.

II.
73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

III.
73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma

 

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

IV.
73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

IV.
73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.

IV.
Program ruralnog razvoja
TOP 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave), javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i udruge koje se bave zaštitom i zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode.

I.
M 22 "Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – "poljoprivrednici“

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000  EUR SO, koja sudjeluju u podmjeri 10.1. i/ili mjeri 11 Programa u 2022. godini.

 

M 22 "Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – "MSP-ovi“

 

Prihvatljivi korisnici su ekološki prerađivači u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva.

I.

Tagovi

Indikativni plan Objava natječaja Strateški plan Program ruralnog razvoja ZPP Ministarstvo poljoprivrede


Autorica

Željka Rački-Kristić

Više [+]

Diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva i pol desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, članica Društva agrarnih novinara Hrvatske (DANH) i Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ). Dobitnica je nagrade "Zlatno pero".

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

#RuralFoto #zivotinje #Lika
Naši🐎🐎 HH-ovci i 👑car 🐕Medo😍