Pregled prema aktivnim tvarima - Triketoni

Predstavljaju perspektivnu grupu herbicida u kojoj se intenzivno radi na iznalaženju čim učinkovitijih i ekološki prihvatljivijih djelatnih tvari. Grupa, slične kemijske strukture u kojoj dominiraju tri keto grupe, po kojoj je i dobila ime. Istoj pripada i sulkotrion u nas nekad poznat (1991) pod komercijalnim imenom Mikado u programu (tada) Zeneke / Radonje, danas Herbosa. Spa...

Pogledaj više...

Predstavljaju perspektivnu grupu herbicida u kojoj se intenzivno radi na iznalaženju čim učinkovitijih i ekološki prihvatljivijih djelatnih tvari. Grupa, slične kemijske strukture u kojoj dominiraju tri keto grupe, po kojoj je i dobila ime. Istoj pripada i sulkotrion u nas nekad poznat (1991) pod komercijalnim imenom Mikado u programu (tada) Zeneke / Radonje, danas Herbosa. Spadaju u bličing herbicide jer na osjetljivim korovima izazivaju, bijele nepravilne pjege. To su "pametni" herbicidi jer u biljci "traže" enzim hidroksi fenil piruvat dioksigenazu (4- HPPD) odgovoran za sintezu karotenoida. Isti je važan detalj na putanji pretvaranja amino kiseline (tirozina) u plastokinon. Plastokinon je neophodan u izgradnji fiton desaturaze, ključnog enzima u biosintezi karotenoida. Bez karotenoida, koji ima zaštitnu ulogu molekula klorofila se vrlo brzo pod utjecajem sunčanih zraka razgradi te su novi listovi bijele boje. Rezultat su najnovijih spoznaja u fitofarmaciji i u vlasništvu vodećih kuća industrije pesticida. U nas su registrirani u kukuruzu i u svom spektru obuhvačaju većinu jednogodišnjih širokolisnih i manji broj uskolisnih korova. U biljci pokretni. Slabo postojani u tlu i neznatno toksični za čovjeka i okoliš. Umjereno (mezotrion) do visoko topljivi u vodi (tembotrion). Slabo hlapljivi. Mezotrion može izazvati iritaciju kože. U svijetu utvrđeni prvi primjerci rezistentnih korova na sulkotrion.