Pregled prema aktivnim tvarima - Triazoli

Brojna grupa s velikim brojem djelatnih tvari. Djeluju kao inhibitori procesa demetilacije pri biosintezi sterola.