Pregled prema aktivnim tvarima - Pripravci za zimsko/ljetno prskanje

Koriste se za prskanje voćaka, agruma, maslina, vinove loze i ukrasnog bilja u vrijeme mirovanja vegetacije. Njima se suzbijaju: kalifornijska i šljivina štitasta uš, štitaste uši agruma, smokvin medić, ostale štitaste uši, jaja lisnih uši, jabučnog moljca i drugih insekata.