Pregled prema aktivnim tvarima - Pirimidini

Djeluju kao inhibitori procesa demetilacije pri biosintezi sterola.