Pregled prema aktivnim tvarima - Imidazoli

Djeluju kao inhibitori procesa demetilacije pri biosintezi sterola.