Tritosulfuron

Rabi se u ozimim i jarim žitaricama. U spektru ima veliki broj širokolisnih korova. Dodati okvašivač. Nema ograničenja u plodosmjeni. S. O. = III. Karenca – OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 142469-14-5 CIPAC br. 735 2008/70/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4-metoksi-6-trifl urmetil- 1,3,5-triazin-2-il)-3-(2-trifl uormetil- benzensulfonil)urea

Čistoća ≥ 960 g/kg Sljedeća proizvodna nečistoća je toksikološki značajna i ne smije prelaziti <0,2 g/kg u

Stupanje na snagu 01.12.2008

Prestanak uvrštenja 30.11.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za tritosulfuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 20. svibnja 2008. godine. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • mogućnost onečišćenja podzemnih voda, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,
  • zaštitu vodenih organizama,
  • zaštitu malih sisavaca.

Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.