Trineksapak

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Next EC Trineksapak Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 104273-73-6 CIPAC broj: 732

Čistoća ≥ 940 g/kg